Odzyskiwanie trudnych długów za fv bez umowy w kontekście windykacji

Wielu przedsiębiorców prędzej, czy później napotyka klienta, który mimo wykonanych usług nie chce zapłacić. W sytuacji, gdy mamy fakturę, ale nie podpisaliśmy umowy z klientem, odzyskiwanie tego typu długów może być utrudnione. Jednak warto zawalczyć o swoje pieniądze, bo jeśli zaniedbamy kwestie spłacania należności, a te zaczną się piętrzyć, firma może stracić płynność finansową.

 

Co należy zrobić w sytuacji, gdy usługobiorca nie chce zapłacić?

Pierwszym działaniem w takich sytuacjach powinna być samodzielna windykacja miękka, czyli przypominanie mailowe, sms’owe, listowne lub telefoniczne o konieczności uregulowania zaległości. Warto też podjąć dialog i współpracę polegającą na ustaleniu dogodnych warunków spłaty. Jeśli tego rodzaju zabiegi nie pomagają można dokonać nieco bardziej skutecznych i drastycznych metod:

  1. Wnieść sprawę do sądu. Przedsiębiorca może wnieść sprawę do sądu w miejscu zamieszkania pozwanego lub w miejscu, w którym została wykonana usługa, o którą toczy się spór. Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym do złożenia pozwu jest wcześniejsze wezwanie swojego dłużnika do zapłaty.

Koszty sądowe w zależności od decyzji sędziego mogą spaść zarówno na powoda jak i nieuczciwego kontrahenta. Jednak należy pamiętać, że bez względu na wynik rozprawy powód może zostać w całości lub częściowo obciążony kosztami sądowymi, gdy dopuści się zaniedbań takich jak na przykład: brak wezwania kontrahenta do opłacenia zobowiązań lub zbędne wytoczenie rozprawy (art. 47912 § 4 k. p.c.)

  1. Samodzielna windykacja online. Polega ona na zastosowaniu specjalnych programów wspomagających proces windykacji. Generuje dokumentacje, pokazuje odpowiednie przepisy prawne, umożliwia wykonanie profesjonalnych pism i pokazuje krok po kroku, co należy zrobić w następnych etapach.
  2. Giełda długów. Jeśli nie mamy czasu na zajmowanie się windykacją, możemy sprzedać nasz dług na giełdzie. Wówczas możemy stracić część pieniędzy, które chcemy odzyskać, jednak cała odpowiedzialność za dług zostanie z nas zdjęta.
  3. Udanie się do firmy windykacyjnej, gdzie nastąpi skuteczne odzyskanie naszego długo, jednak nie odzyskamy całości utraconych pieniędzy, gdyż część otrzyma firma windykacyjna.

 

Odzyskiwanie długów bez podpisanej umowy może być trudne, dlatego warto pamiętać o tym, by mieć możliwość udokumentowania wykonanych usług. Należy zachowywać wszelkiego rodzaju dokumenty, paragony, faktury, smsy, maile. Warto robić zdjęcia wykonywanych usług krok po kroku i zatrzymywać wszystko, co jest dowodem na wykonanie danej usługi. Brak umowy nie jest jednoznaczny z niemożnością odzyskania pieniędzy.

długi za fv bez umowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *