Windykowanie z umów pisemnych

Masz własną firmę, która ma kłopoty finansowe z powodu nieodpowiedzialnych osób będących Twoimi klientami?

 

Możesz ten problem rozwiązać przekazując sprawę naszej firmie windykacyjnej. Zapłacimy Tobie od ręki od 50% do nawet 70% wartości długu.

O resztę się nie martw, pozostaw to nam. Resztę odzyskamy w ramach zawartej dwustronnej umowy, a prowizją dla nas się nie sobie głowy.

Zawsze stawiamy sprawę jasno i na uczciwych warunkach.

 

W wielu ogłoszeniach firm windykacyjnych powtarzają się takie zwroty, zdania będące w treści ogłoszenia. Zachęcające wierzycieli do skorzystania z ofert takich firm- odzyskujących długi.

 

Tutaj występują przynajmniej dwa powiązania przy korzystania z działań takich firm.

Pierwsza rzecz: żeby windykator mógł ściągnąć długi z dłużnika musi najpierw z wierzycielem podpisać umowy sprzedaży/ przejęcia długu. W umowie powinni znaleźć się wszelkie warunki działań.

Druga rzecz w umowie pomiędzy windykatorem działającym w imieniu wierzyciela wobec dłużnika określone zostaje: czego dotyczy dług, jaka jest jego wysokość oraz sposoby odzyskania egzekwowanego długu, Jest to propozycja ze strony windykatora czyli próba ugody z osobą/ osobami zalegającymi na rzecz wierzyciela.

 

W umowie takiej zawsze znajduję się informacje dotyczące czego dotyczy umowa/ co jest przedmiotem tej umowy. Na jakich zasadach prawnych będą podejmowane dalsze działania zmierzające do odzyskania długu, wraz z ogólnymi i szczegółowymi założeniami faktyczno-prawnymi. Wymienionymi w umowie.

W dalszej treści umowy zostają opisane obowiązki obydwu stron związanych umową pisemną ds. windykowania długu.

W następnej kolejności zostają wymienione:

 

– prowadzone przez windykatora negocjacje z dłużnikiem. Propozycja wysokości oraz terminów i formy spłat zadłużenia,

– nieustanne prowadzenie monitoringu spłaty należności

– informowania w regularnych (w odstępach czasu zleceniodawcy. wierzyciela o postępach w procesie odzyskiwania długu poprzez czynności i narzędzia prawne – wyniki przedstawiana w konkretnych datach wskazanych przez zleceniodawcę.

– dodatkowo może znaleźć się zapis mówiący i jednocześnie zobowiązując: windykatora. zleceniobiorcę do

należytej staranności w zakresie reprezentowania praw i interesów klienta w trakcie negocjacji w podjętych szeroko rozumianych czynnościach, które mają osiągnąć cel: spłaty wszystkich zobowiązań finansowych czyli długów.

 

Na koniec warto wspomnieć oraz zaznaczyć o dodatkowych informacjach, które mogą się znaleźć w umowie, Albowiem mogą one dotyczyć prowizji dla firmy windykacyjnej za ściągnięcie/ odzyskania długów. Też w kwestii formalnie- finansowych dotyczących zaliczki lub zadatku w świetle windykacji, a także zapisów innych istotnych rzeczy dla tego typu spraw.

windykowanie z umów pisemnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *