605-448-944 

Polacy często korzystają z ofert sektora pozabankowego i zaciągają pożyczki. Możliwość szybkiego pozyskania pieniędzy wielu klientom przysłania racjonalny widok własnych możliwości finansowych. Dodatkowo pobieżna analiza zapisów umowy prowadzi często do problemów ze spłatą długu. Jeżeli zaciągnięta pożyczka nie zostaje spłacona w terminie pożyczkodawca może skorzystać ze swojego prawa i rozpocząć procedurę windykacyjną.

Wówczas wysyła dłużnikowi SMS-owe, e-mailowe, listowne monity oraz wezwanie do zapłaty. Bardzo często prowadzi też z pożyczkobiorcą rozmowy telefoniczne, mające na celu polubowne rozwiązania sprawy. Jeżeli cały proces tych działań nie przyniesie pożądanych rezultatów, instytucja pożyczkowa korzysta z usług zewnętrznej firmie windykacyjnej. Jeśli i ta metoda zawiedzie sprawa zostaje skierowana do sądu celem uzyskania klauzuli wykonalności. Następnie trafia ona do komornika, który to jest uprawniony do zajęcia środków pieniężnych, ruchomości lub nieruchomości będących własnością dłużnika.

Decydując się na wynajęcie mieszkania należy pamiętać, że weryfikacja najemcy przed spisaniem umowy najmu to bardzo istotna kwestia. Pewności, że najemca będzie w sposób rzetelny wywiązywał się ze zobowiązań, niestety nigdy nie uzyskamy. Weryfikacja najemcy, pozwala zminimalizować ryzyko i wyeliminować ewentualnych dłużników. Procedura windykacyjna czynszu to proces rozciągnięty w czasie i kłopotliwy dla osoby fizycznej. Dlatego też co niektórzy właściciele lokali odpuszczają dalsze kroki windykacyjne. Ograniczają się jedynie do pozbycia najemcy, co również wcale nie jest prostym zadaniem. Wymaga sporo czasu i znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Kancelaria Ultimatum ZWERYFIKOWANE