605-448-944 

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm świadczących usługi w zakresie windykacji. Te firmy windykacyjne zajmują się windykacją należności zarówno na zlecenie innych podmiotów gospodarczych oraz na własny rachunek skupując długi. Jedną z istotnych kwestii, która wśród dłużników wywołuje kontrowersje jest dochodzenie przedawnionych należności.

Czy domaganie się spełnienia przedawnionego długu jest możliwe? Odpowiedź na zadane pytanie zawarta jest w artykule 117 ustęp 2 kodeksu cywilnego. A zatem po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Inaczej mówiąc przedawnienie daje możliwość uchronienia się przed zapłatą. Jednak nie oznacza to, że roszczenie wygasa. Wręcz przeciwnie, roszczenie nadal występuje. Ponadto może być dochodzone nawet przed sądem.

Dopiero po zgłoszeniu przez dłużnika zarzutu przedawnienia, powoduje że sąd nie uzna żądania wierzyciela. Sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu. Dlatego też jeżeli nie zostanie złożony stosowny wniosek o jego przedawnienie sąd może zasądzić przedawnione roszczenie. Jednocześnie oznacza to, że firma windykacyjna może otrzymać nakaz zapłaty od roszczenia przedawnionego. Sąd z zasady zakłada, że jeżeli dłużnik nie posiada żadnych uwag to ureguluje dług lub ewentualnie podniesie zarzutu wobec tego nakazu.

Podsumowując można powiedzieć, że firmy windykacyjne jako podmioty gospodarcze specjalizujące się w dochodzeniu różnego rodzaju długów mogą dochodzić również należności wynikających ze spraw przedawnionych.

Kancelaria Ultimatum OPINIE