jak odzyskać pieniądze

Jak odzyskać dług?

Jak funkcjonują firmy windykacyjne? Firmy windykacyjne zajmują polubownym odzyskiwaniem zaległych należności. Głównym zadaniem windykatora jest doprowadzenie do ugody pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem w sposób polubowny. W Polsce firmy windykacyjne działają …

Czym się różni windykacja przedsądowa od sądowej

Czym się różni windykacja przedsądowa od sądowej?

W celu odzyskania wierzytelności, wierzyciel ma prawo prowadzić wobec dłużnika działania windykacyjne. Mogą przybierać różne formy. Wśród nich można wyodrębnić windykację przedsądową zwaną polubowną oraz windykację sądową. Prawo nie określa …