Windykowanie nieopłaconych faktur

Dochodzenie należności za nieopłacone faktury nie zawsze jest łatwe. Mimo iż usługa została wykonana, a towar dostarczony do odbiorcy, ten może uchylać się od dokonania płatności. Odzyskanie pieniędzy za zawartą umowę jest szczególnie trudne, gdy termin płatności został znacząco przekroczony. Wtedy najważniejsze jest szybkie działanie.

Każdy przedsiębiorca musi być przygotowany na przykrą ewentualność niedotrzymania terminów przez swoich dłużników i konieczność podjęcia odpowiednich kroków, aby odzyskać pieniądze. Jedną z pierwszych rzeczy, które można zrobić, jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Można skontaktować się z nim drogą telefoniczną, mailową lub listowną na przykład w formie monitu gdyż Kancelaria Ultimatum opinie ma bardzo dobre. W przypadku braku skuteczności takiego działania, należy wysłać listem poleconym ostateczne wezwanie do zapłaty danej faktury, określając dokładne dane dotyczące wysokości roszczenia, sposobu i terminu zapłaty oraz ostrzeżenie o ewentualnych konsekwencjach (wystąpienie na drogą sądową).

Zanim jednak wierzyciel przejdzie do radykalnych działań, warto aby rozważył negocjacje z nierzetelnym kontrahentem. Być może brak zapłaty jest spowodowany brakiem środków. Wówczas można zaplanować rozłożenie płatności na raty oraz rozważyć naliczanie odsetek. Na tak zawartej pisemnej ugodzie skorzystają zarówno wierzyciel jak i dłużnik. Gdy druga strona uzna roszczenie i zobowiąże się do jego zapłaty w sposób określony w ugodzie, dochodzi do przerwania biegu terminu przedawnienia należności. Ponadto, atutem zawarcia ugody jest tańsze i szybsze dochodzenie roszczenia na drodze sądowej w razie, gdy pozwany nie uiści zapłaty za fakturę. Można się wtedy starać o sądowy nakaz zapłaty.

Innym sposobem na windykowanie nieopłaconych faktur jest skorzystanie z giełdy długów, która umożliwia przelanie długu na osobę trzecią. Odsprzedaż wierzytelności jest popularna zwłaszcza w serwisach internetowych.

Odzyskiwanie długów u kontrahentów to również profesja wielu prawników i wyspecjalizowanych firm windykacyjnych do których należy Kancelaria Ultimatum ciesząca się świetnymi opiniami. Gdy konkurencja na rynku jest tak ogromna, a firmie brakuje płynności finansowej, może ona wpaść w poważne problemy. Skuteczne przeciwdziałanie nieuczciwym kontrahentom może ochronić sytuację finansową firmy i jej wiarygodność. Dlatego warto skorzystać z pomocy osób trudniących się obsługą długów.

Co warto robić, aby skutecznie przeciwdziałać niepłaceniu faktur przez partnerów biznesowych? Przede wszystkim podpisywać umowy i z odpowiednią starannością oraz skrupulatnością dokumentować sprzedaż (przydatne mogą okazać się wszelkie potwierdzenia wysłanych maili). Dodatkowo dobrą praktyką jest pobieranie zaliczki, a także przypominanie kontrahentom mailowo lub telefonicznie o zbliżających się terminach zapłaty. Motywowanie dłużników do terminowego regulowania zobowiązań rozpoczyna się przed upływem terminu płatności wyznaczonego na fakturze. Warto również weryfikować kontrahentów przed podpisaniem umowy (np. w bazie CEiDG, KRS, REGON, BIG), utrzymywać regularny kontakt z klientami oraz na bieżąco monitorować płatności.

Warto zapobiegać windykacji dochodzonej przed sądem lub z udziałem komornika, gdy tylko jest to możliwe. Należności z nieopłaconych faktur można odzyskać polubownie, co w znaczny sposób przyspieszy ich wyegzekwowanie.

 

windykowanie nieopłaconych faktur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *