605-448-944 

Poprawne prowadzenie windykacji zwiększy szanse na odzyskanie należności za usługi i dostawy. W przypadku jeżeli kontrahent nie dokona płatności za wykonaną usługę lub dostawę, należy mu przypomnieć o obowiązku zapłaty. Na początek można w tej kwestii wysłać mail lub wiadomość sms.
Jeśli mimo wiadomości sms lube-mail, druga strona nie ureguluje płatności, należy ustalić przyczynę opóźnienia. Ustalenie jej w przypadku dochodzenia należności za niezapłaconą fakturę jest bardzo istotne.

Można wtedy skutecznie zaplanować kolejne kroki windykacyjne. Jeżeli telefoniczne lub mailowe ponaglenia nie przynoszą pożądanego efektu i płatność nie została uregulowania, należy skierować pisemne wezwanie do zapłaty. Wezwanie takie należy przekazać przesyłką poleconą z potwierdzeniem nadania. W przypadku ewentualnej sprawy sądowej będziemy dysponować dowodem wskazującym na polubowne zakończenie sprawy. Warto zastanowić się czy nie zlecić sporządzenia i wysłania wezwania do zapłaty prawnikowi.

Zawsze bowiem wezwanie przygotowane przez radcę prawnego jest traktowane poważniej przez dłużnika. Należy pamiętać, że zawsze warto dążyć do zawarcia pisemnej ugody. Propozycja ugody powoduje, że dochodzenie roszczenia na drodze sądowej jest łatwiejsze. W sytuacji tej w przypadku uznania roszczenia następuje przerwania biegu przedawnienia. Oznacza to, że należność może być wówczas dłużej dochodzona od drugiej strony.

Ponadto jeżeli dłużnik nie spełni warunków ugody, dochodzenie roszczenia na drodze sądowej przebiega szybciej i jest tańsze. W sytuacji gdy dłużnik uzna roszczenie, można wnieść pozew w tzw. postępowaniu nakazowym. Wtedy opłaty za wniesienie pozwu są mniejsze, a pozwany, jeżeli zechce wnieść zarzuty od tego nakazu musi uiścić część opłaty sądowej.

Kancelaria Ultimatum opinie NOWE