Polisolokata inaczej określana jest jako polisa na życie, polisa ubezpieczeniowa albo polisa inwestycyjna. Jest to powszechna nazwa umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Na mocy takiej umowy klient zobowiązuje się do wnoszenia wpłat w określonym terminie na różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. W teorii miały one wypracowywać zysk. Produkt taki to oferta wielu firm ubezpieczeniowych czy też banków. Polisolokaty sprzedawane były jako produkt bardzo bezpieczny a zarazem zyskowny. Doradcy finansowi często przedstawiając ofertę tej polisy nie informowali rzetelnie o ryzyku inwestycyjnym, a co najważniejsze, o tzw. opłatach likwidacyjnych.

Klienci często dostawali do podpisania umowę, przy okazji zaciągania kredytu lub zakładania lokaty. W przypadku zakończenia stosunku ubezpieczenia przed uzgodnionym terminem, ubezpieczyciele pobierali wprowadzoną do ogólnych warunków umowny tzw. opłatę likwidacyjną. W niektórych umowach, wysokość opłaty likwidacyjnej ustanowiła bardzo wysoki procent wpłaconych środków. O fakcie tym ubezpieczający dowiadywali się często dopiero na etapie wypowiedzenia umowy lub ewentualnego sporu sądowego. Jeżeli mamy polisę warto sprawdzić czy na niej zarabiamy. Z kolei zaś jeżeli mieliśmy polisę i wycofaliśmy się z niej płacąc opłatę likwidacyjną należy rozważyć możliwość odzyskania utraconych środków. Należy wówczas złożyć reklamację z żądaniem rozwiązania umowy przed terminem bez opłat a po jej odrzuceniu spróbować postępowania polubownego. Jeśli i ono nie pomoże można rozważyć złożenie pozwu sądowego. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm zajmujących się windykacją opłat likwidacyjnych z polis inwestycyjnych.

Kancelarie prawne oferują pomoc oraz doradztwo osobom, które w związku z rozwiązaniem tzw. polisolokat, utraciły całość lub część wpłaconych środków. Działanie to jest zazwyczaj bezprawne i ubezpieczonemu przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot utraconych pieniędzy. Kancelarie reprezentują klientów zarówno w negocjacjach polubownych, prowadzących do zawarcia ugody z ubezpieczycielem, a także w postępowaniu sądowym mającym na celu odzyskania tych środków. Korzystne dla ubezpieczających orzecznictwo sądowe zachęca do dochodzenia na drodze sądowej zwrotu opłat likwidacyjnych. Pomimo skomplikowanego charakteru takich spraw, wiele z osób odzyskało utracone środki w trakcie likwidacji polisolokat.

 

windykacja opłat likwidacyjnych z polisolokat inwestycyjnych