Rozwód nie zawsze jest kresem komplikacji i różnych napięć związanych z relacjami dotychczasowych małżonków. W przypadku nawet, kiedy dojdzie do orzeczenia sądu odnośnie do podziału majątku i ustalenia wysokości alimentów może mieć miejsce uchylanie się danej strony od narzuconych przez sąd obowiązków.

Nie jest to jednak beznadziejna sytuacja, ponieważ dana strona nie wywiązując się ze swoich zobowiązań, naraża się na to, że zostanie wszczęta windykacja spraw rozwodowych i alimentacyjnych. Warte odnotowania jest to, że uzyskanie od dłużnika alimentów środków przebiega w tych kwestiach nieco inaczej niż przy egzekwowaniu innych świadczeń pieniężnych. Szczególnie widoczne jest to przy sprawach związanych z uzyskaniem alimentów. Wspomniane powyżej różnice wynikają z brania pod uwagę kwestii społecznych oraz względów humanitarnych. Dzięki temu możliwe jest znacznie sprawniejsze wyegzekwowanie należności. Jednym z takich przykładów jest, chociażby mniejsze ograniczenia egzekucji wynagrodzenia. W tych przypadkach można ściągać do 60% ich wysokości i to bez względu na wysokość dochodów dłużnika.

W przypadku problemów z uzyskaniem należnych środków jednakowo przy rozwodzie oraz w sprawach alimentacyjnych nie warto zwlekać z oddaniem sprawy w ręce fachowców.

 

windykacja spraw rozwodowych i alimentacyjnych