Jak rozwiązać problem związany z udzielonymi pożyczkami bez świadków ?

Pozornie beznadziejna naiwność, a może tak naprawdę zażyłość pomiędzy dwiema stronami. Tego rodzaju pożyczki nie mają miejsca w bankach czy innych instytucjach, możemy spotkać się z nimi głównie w domowym zaciszu, bądź u ludzi ze sporym stażem znajomości. Czasami jednak owa zażyłość czy też umowa dżentelmeńska nie popycha jednej ze stron do spłaty zaciągniętego długu. Co wtedy? Jakie działania i środki podjąć w celu odzyskania ciężko zarobionych pieniędzy? Polskie prawo mówi jasno: Art. 720 par. 2 kc (w brzmieniu przed 8 września 2016 r.) „Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.” Problem jednak pojawia się, podczas gdy takowa umowa nie została sporządzona, a strona udzielająca pożyczki zostaje poszkodowana. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy zgłoszenie sprawy do sądu, istnieją bowiem zapisy, które mówią o zwróceniu pożyczonej kwoty, mówimy tutaj o kwocie powyżej 500 złotych oraz jakimkolwiek podpisie, którejkolwiek ze stron, sporządzonym, podczas zawierania pożyczki.

Bardzo ważne jest, by posiadać jakiekolwiek dowody dotyczące sprawy, wystarczy potwierdzenie przelewu na konto bankowe czy choćby korespondencja e-mail. To tak nie wiele, a jednocześnie bardzo wiele – przedstawione w należyty sposób dowody utwierdzą sąd o prawdomówności pożyczkodawcy. Ktoś mógłby przecież pomyśleć o potencjalnej próbie wymuszenia, sądząc, że strona domaga się zwrotu fikcyjnego kredytu. Nie mając niczego na papierze, bądź jakiejkolwiek innej formie zapisu informacji, mamy tutaj na myśli wspomniane wyżej formy lub chociażby nagranie, niezwykle ciężko będzie udowodnić prawdę. Tyle w sytuacji pożyczki powyżej 500zł, a co z niższą kwotą? Z przykrością trzeba stwierdzić, że odzyskanie kwoty niższej niż ta o której jest jakakolwiek wzmianka w Polskim prawie nie będzie możliwe z uwagi na brak zapisu dotyczącego takich kwot. Całkowicie niemożliwe będzie odzyskanie pieniędzy pożyczonych w gotówce bez jakichkolwiek świadków oraz dowodów.

Podsumowując, nigdy nie dopuśćmy do sytuacji w której to udzielamy komuś kredytu w postaci znacznej ilości pieniędzy bez jakiegokolwiek pokrycia. Niezwykle ważnym jest, by posiadać dowody na wypadek ewentualnego braku chęci zwrotu. Sąd w sytuacjach domagania się zwrotu udzielonych świadczeń będzie wymagał świadczenia dowodów od pożyczkodawcy, nigdy na odwrót. Pamiętajmy o tym przy ewentualnej chęci pomocy ludziom ze swojego otoczenia. Bezwarunkowa pożyczka to piękny gest przyjaźni, ale równie wielkim gestem jest jej terminowa spłata. Pożyczając – wymagajmy, w końcu pieniądze nie rosną na drzewach, a niejednokrotnie okupione ogromem trudu i pracy są czymś bardzo ważnym.

 

pożyczki bez świadków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.