jak odzyskać pieniądze

Jak odzyskać dług?

Jak funkcjonują firmy windykacyjne? Firmy windykacyjne zajmują polubownym odzyskiwaniem zaległych należności. Głównym zadaniem windykatora jest doprowadzenie do ugody pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem w sposób polubowny. W Polsce firmy windykacyjne działają …