Jak odzyskać dług?

Jak funkcjonują firmy windykacyjne?

Firmy windykacyjne zajmują polubownym odzyskiwaniem zaległych należności. Głównym zadaniem windykatora jest doprowadzenie do ugody pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem w sposób polubowny. W Polsce firmy windykacyjne działają w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorstw. Dzięki temu zarówno dłużnik jak i wierzyciel może sprawdzić daną firmę i upewnić się, że nie ma do czynienia z oszustami.
Zasady działania firm windykacyjnych reguluje Kodeks Cywilny(art. 5 k. c.).

Jak zacząć odzyskiwanie swoich pieniędzy?

Po pierwsze musimy przekazać wszystkie dokumenty związane z naszym dłużnikiem, na przykład umowy, faktury, wezwania do zapłaty. One dowiodą słuszności naszych roszczeń. W dokumentach tych powinny być wyszczególnione kwoty do zapłaty, terminy zapłat, a także wszystkie niezbędne dane dłużnika, na przykład imię, nazwisko, adres i PESEL.. Przyda się też korespondencja z dłużnikiem, zarówno ta tradycyjna, jak i elektroniczna.

Kolejny etap to pojawianie się windykatora u dłużnika. Windykator działa na korzyć wierzyciela, przede wszystkim próbuje doprowadzić do ugody pomiędzy stronami. Przedstawia też możliwość rozłożenia zaległych należności na dogodne do spłaty raty.

Dłużnik zostaje wpisany na listę dłużników. Takie działanie ma dwa podstawowe skutki. Po pierwsze dłużnik nie może już zaciągać dalszych zobowiązań. Po drugie o jego długach mogą dowiedzieć się osoby trzecia. Taka informacja może znacząco wpłynąć na ich wizerunek. Wbrew pozorom to bardzo skuteczne działanie. Wielu dłużników boi się o swój wizerunek, nie chcą, żeby ucierpiała ich opinia wśród potencjalnych klientów.

Gdy windykacja polubowna nie odnosi skutku zostaje wszczęte postępowanie sądowe… Po otrzymaniu odpowiedniego wyroku sądowego rozpoczyna się współpraca z komornikiem sądowym. Najlepiej powierzyć sprawę profesjonalistom takim jak biuro kancelarii Ultimatum i mieć pewność, że pieniądze do nas wrócą.

 

jak odzyskać pieniądze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.