Umowy ustne – skuteczne odzyskiwanie długów tylko u nas!

W życiu codziennym umowy ustne zawiera się prawie cały czas. Jeżeli dokonujemy zakupów w sklepie albo kupujemy jakikolwiek bilet nie podpisujemy umów. Umowa ustna jest to ustalenie w trakcie rozmowy postanowień i zobowiązanie stron. Takie zgodne oświadczenie woli stron powoduje zawarcie umowy. Jej celem jest powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego. Kwestie dotyczące umów zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświadczenie woli stron dotyczące zawarcia umowy może być złożone w sposób dowolny.

Najpopularniejszymi formami zawarcia umowy są: forma ustna, forma pisemna oraz forma aktu notarialnego. Ponadto kodeks cywilny wskazuje, że dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia woli przez przejaw określonego zachowania. Jest to tak zwana forma per facta concludentia. Jednak niektóre czynności prawne wymagają szczególnych form. Niemożliwe jest w niektórych sytuacjach zawarcie umowy ustnej, bowiem występują w obrocie prawnym szczególne formy zawarcia umowy pod rygorem nieważności. Wówczas niezachowanie takiej formy, powoduje nieważność całej czynności prawnej a zatem nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Z kolei zaś jeżeli ustawa wymaga zwykłej formy pisemnej, to niezachowanie jej powoduje, iż nie będzie ona mogła być dowodem przed sądem w razie ewentualnego sporu. Umowa, która nie zawiera wymaganej formy jest ważna, ale nie wywołuje skutków prawnych.

W przypadku umowy ustnej dla przedsiębiorców problemem jest nie tylko udowodnienie faktu zawarcia tej umowy, ale również udowodnienia treści tego ustnego porozumienia. Oczywistym jest, że przyprowadzenie windykacji należności na podstawie umowy zawartej ustnie jest znacznie utrudnione, ale możliwe do zrealizowania. Utrudnienia te mają charakter głównie dowodowy. Można jednak zawsze skorzystać z profesjonalnej obsługi firm mających duże doświadczenie w windykacji z umów ustnych. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących usługę odzyskiwania należności z umów nie zawartych w formie pisemnej.

Przed podjęciem decyzji o zleceniu windykacji z umowy ustnej należy zapoznać się z wieloma ofertami i opiniami o firmach świadczących tego rodzaju usługi. Należy wybrać tą, która w naszym przekonaniu jest najlepsza. Dlatego też dłużnicy, którzy zawarli jedynie umowy ustne nie mogą spać spokojnie. Zaciągnięte ustnie zobowiązania są skuteczne a ich wyegzekwowanie realne. Warto jednak wspomnieć, iż świetnym rozwiązanie w każdej zaistniałej sytuacji jest zawarcie ugody pomiędzy stronami.

 

umowy ustne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *