Umowy zawierane ustnie w kontekście windykowania należności finansowych

Mówiąc o umowach ustnych w kontekście windykowania należności finansowych, należy najpierw słowem wstępu odpowiedzieć na pytanie, czym jest umowa cywilnoprawna. Jest to dwustronna czynność prawna, a jej skutkiem jest powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego między stronami. Szczegółowa regulacja umów cywilnoprawnych znajduje się w Kodeksie cywilnym – Prawie zobowiązań.

 

Istnieje kilka form umów: ustne, pisemne i szczególne (na przykład akt notarialny). Ustna forma umów to wbrew pozorom najpopularniejsza ich forma. Ustne umowy zawieramy bowiem codziennie, najczęściej w drobnych sprawach życia codziennego – na przykład robiąc zakupy w sklepie. Pamiętajmy jednak, że jeśli zawieramy umowy, które mają dla nas duże znaczenie finansowe, zawsze powinniśmy dla naszego bezpieczeństwa korzystać z form pisemnych i szczególnych. Co jednak, kiedy zawarliśmy umowę ustnie opiewającą na znaczącą dla nas sumę pieniędzy i nie możemy odzyskać długu?

 

W takim wypadku windykacja może być niestety utrudniona. Pojawiają się bowiem problemy z udowodnieniem, że umowa została zawarta. Także etapy realizacji takiej umowy zazwyczaj są potwierdzanie ustnie, więc dojście do tego, w jakim stopniu umowa została niewykonana jest dość trudne i sprawiające kłopoty.

 

Na początku pomocne może być nieformalne wysłanie wezwania do wykonania zobowiązania lub spłaty długu. Odpowiedź na takie wezwanie również może być dowodem w naszej sprawie, który będziemy mogli później zaprezentować przed sądem.

 

Jeśli wchodzimy na drogę sądową, z pomocą nam mogą przyjść inne środki dowodowe – takie jak korespondencja (listowna, e-mailowa, smsowa), zeznania świadków, zdjęcia bądź nagrania video. Jeżeli posiadamy wydruk przelewu, który posiada jakiś charakterystyczny tytuł wskazujący na to, że wykonaliśmy swoją część umowy, również możemy go wykorzystać.

 

Należy również pamiętać, że umowa zaciągnięta ustnie jest jak najbardziej zobowiązująca i dłużnik nie może się bezkarnie wycofać z jej wykonania! Pomocne może okazać się skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii windykacyjnej, która mając doświadczenie w tego typu sprawach, na pewno pomoże odzyskać nam nasze wierzytelności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.