Czym się różni windykacja przedsądowa od sądowej?

W celu odzyskania wierzytelności, wierzyciel ma prawo prowadzić wobec dłużnika działania windykacyjne. Mogą przybierać różne formy. Wśród nich można wyodrębnić windykację przedsądową zwaną polubowną oraz windykację sądową. Prawo nie określa momentu rozpoczęcia działań windykacyjnych. Moment ten zależy więc przede wszystkim od zapisów umowy pomiędzy kontrahentami czyli aktualnym wierzycielem i dłużnikiem. Pierwszy etap windykacji to windykacja polubowna. Jest to szereg działań, mających na celu rozwiązanie sprawy w sposób kompromisowy.

W przypadku przedsądowej windykacji wierzyciel kładzie przede wszystkim nacisk na kontakt z dłużnikiem. Stara się uzgodnić z nim warunki spłaty oraz podejmuje próby negocjacji. W ramach tej windykacji wierzyciel może wysyłać dłużnikowi SMS-owe, listowne oraz e-mailowe monity, w celu przypomnienia o konieczności uregulowania zobowiązania. Następnie może wysyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty oraz formularz z informacją o zamiarze wpisania jego danych do rejestru Biur Informacji Kredytowej. Po spełnieniu określonych prawem wymogów może dane dłużnika wpisać do rejestru BIG. Ponadto na tym etapie próbuje wyegzekwowania spłaty długu przez telefon.

Ostatecznie może przekazać sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej, specjalizującej się w egzekwowaniu należności. Sugerowanym przez wierzyciela zakończeniem etapu polubownego jest podpisanie ugody z dłużnikiem. W ewentualnie zawartej ugodzie dłużnik zobowiązuje się do spłaty długu w określonym w umowie terminie, najczęściej w ratach. Jeśli zostanie zawarta ugoda, a następnie dłużnik będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków, windykacja zostanie zakończona na tym etapie. Jak pokazuje praktyka na etapie windykacji polubownej nie udaje uzyskać się większości wierzytelności.

Jeśli próby polubownego rozwiązania sporu nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, stosuje się wówczas windykację sądową. Przekazuje się sprawę do sądu lub do e-sądu. Windykacja sądowa ma na celu uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego, który następnie opatrzony jest klauzulą wykonalności. Stanowi on podstawę do złożenia wniosku o rozpoczęcie egzekucji komorniczej. W zależności od kwoty zadłużenia etap windykacji egzekucyjnej może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Podstawowa różnica pomiędzy tymi rodzajami windykacji sprowadza się do wzięcia udziału organów sprawiedliwości w rozwiązaniu sporu.

 

Czym się różni windykacja przedsądowa od sądowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.