Czym się różni windykacja przedsądowa od sądowej

Czym się różni windykacja przedsądowa od sądowej?

W celu odzyskania wierzytelności, wierzyciel ma prawo prowadzić wobec dłużnika działania windykacyjne. Mogą przybierać różne formy. Wśród nich można wyodrębnić windykację przedsądową zwaną polubowną oraz windykację sądową. Prawo nie określa …