Windykacja przedsądowa, sądowa, komornicza i po bezskutecznej egzekucji

WEZWANIE DO ZAPŁATY DŁUGU

Wezwanie do zapłaty to częsty sposób odzyskania należności, przedstawia się tam podstawy żądanego żądania zapłaty. Jeżeli wezwanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, trzeba przygotować drugie, w którym trzeba poinformować dłużnika, że jest to ostatnie pismo przed złożeniem sprawy na wokandę sądową.

INNE ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE

Jest też dużo innych środków upominających się o zwrot długu (te działania jak i wcześniejsze, trzeba dokumentować). Można też kontaktować się z dłużnikiem listami. Należy mieć na nich pieczęć, która zapowiada o umieszczeniu dłużnika w rejestrze dłużników. Warto też porozmawiać z dłużnikiem, można wtedy ustalić nowy termin oddania wpłaty, lub nawet rozłożenia długu na raty.

WEZWANIE DO ZAPŁATY PRZEZ SĄD

Jeżeli dłużnik nie da odpowiedzi na dwa wcześniejsze wezwania, sprawę trzeba zgłosić do sądu, najlepiej zrobić to w jak najkrótszym czasie, czas jest tu ważny. Roszczenie może się przedawnić, a dłużnik nie będzie musiał spłacać długu. Nie warto się jednak tak bardzo martwić, ponieważ kiedy dłużnik zacznie spłacać (nawet jeśli spłaci 5 PLN), ponowne wejście na drogę prawną będzie możliwe (dłużnik znów będzie musiał spłacić dług). Kosztami sądowymi obarczany jest dłużnik.

WYROK

Gdy sąd zdecyduje o tym, że dłużnik musi oddać pieniądze, a dłużnik nie dostosuje się do wyroku, należy udać się do odpowiedniego komornika.

KOMORNIK- EGZEKUCJA

Rachunek bankowy- dług zostaje wtedy zabierany z konta bankowego (jeśli jest tam odpowiednia suma), jeśli na koncie nie ma wystarczającej sumy, pobrana zostanie tylko kwota, którą można wypłacić, w następnym etapie, suma (którą musi oddać dłużnik) będzie zabierana z konta, wtedy gdy zostaną przesłane pieniądze na konto (przelewy, wynagrodzenia z pracy itp.).

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę- komornik informuje dłużnika i przedsiębiorstwo w którym pracuje dłużnik, że dług będzie pobierany z wynagrodzenia za pracę.

Egzekucja z ruchomości i nieruchomości dłużnika- dług nie będzie pobierany w postaci pieniężnej, lecz rzeczowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *